Mielipidekirjoitus Helsingin sanomissa 17.4.2022


by Ville H., 17.4.2022
MAAILMA on muuttunut viime aikoina valtavasti, ja maamme puolueilla on isoja asioita edessään seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Tahtoisin nostaa esille yhden tavan taistella ilmastonmuutosta vastaan, vähentää tarpeetonta tavaran kulutusta ja samalla työllistää ihmisiä.

Suutarit, ompelijat, verhoilijat ja muut korjausalan mikroyrittäjät tekevät tärkeää työtä kiertotalouden eteen. Korjaamalla ja muokkaamalla olemassa olevia tuotteita jokainen alan yrittäjä säästää maapallon yhteisiä resursseja. Jos seuraava hallitus siirtäisi korjauspalvelut alempaan arvonlisäveroluokkaan, saisi korjausala merkittävän nosteen.

Suutariliikkeiden liitto teki maaliskuussa kyselyn, jossa selvitettiin suutariyrittäjien tilannetta. Vastauksista nousivat esille erityisesti alalla työskentelevien korkea keski-ikä ja vaikeudet löytää yrityksille jatkajia. Suutaripalveluista on jo nyt puutetta isojen kaupunkien ulkopuolella, ja tilanne pahenee tulevina vuosina eläköitymisen myötä. Pienempi arvonlisävero auttaisi yrittäjiä palkkaamaan kisällejä, jotka ovat tulevia yrittäjiä.

Mikroyrittäjille ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on merkittävä askel: se mahdollistaa uusien palveluiden tarjoamisen kuluttajille ja auttaa yrittäjiä jaksamaan työssä pidempään. Korjausalan keskimääräisen yrityksen liikevaihto on sellainen, että alempi arvonlisäveron tuotto korvautuisi uuden työntekijän palkkaverotuksessa ja sivukuluissa kunnille ja valtiolle.

Onko tällaisessa verotusmuutoksessa häviäjiä? Valtio saa omansa, yrittäjät omansa, mutta korjauspalveluiden tarjonnan kasvaessa turha ostaminen vähenisi ja luonnonvaroja säästyisi.

Ville Hasala

suutarimestari

puheenjohtaja, Suutariliikkeiden liitto